Esport

Ry eSport er en aktivitet under Ry Familie og Firma Idræt og har som formål at skabe fysiske fællesskaber mellem udøvere af esport i Ry og omegn.

Holdene

Der tilbydes esportstræning i CS:GO med begrænsning på 10 deltagere pr. hold. Minimumsalder er 12 år, men der kan i visse tilfælde gives dispensation.
Ry eSport's fælles holdnavn er Lakefront Fraggers

Instruktørerne

Ry eSport benytter kun uddannede instruktører. Undtagelsesvist gøres der brug af hjælpetrænere.
Konkurrenceholdet i CS:GO vil forsøge at konkurrere i Danmark på højest mulige niveau.

Etisk Kodeks

Ry eSport følger Dansk Firmaidræt's Etiske Kodeks for esport i Danmark.
Dette ligger også til grund for det regelsæt, som forventes efterlevet af medlemmerne.

Tilmelding og kontingenter

De angivne kontingentsatser er halvårlige pr. holddeltager.
Medlemskab opretholdes kun ved aktivt fremmøde.

Information ved tilmelding:
Vi skal bruge følgende informationer, når du tilmelder dig:
  1. Navn
  2. Adresse
  3. Hold
  4. Fødselsdato
  5. Trøjestørrelse
  6. Email
  7. Mobilnummer
  8. Spillernavn (til trøjen)
CS:GO Begynder 1, mandag 18:15-19:45 - 500 kr.
CS:GO Rutineret 1, mandag 20:00-21:30 - 500 kr.
CS:GO Elite, tirsdag 18:15-21:30 (indlagt 15 min. pause) - 800 kr.


Der tages forbehold for ændringer i træningsform og -tider jf. COVID-19.

Fakta

Afbud meldes altid til den pågældende instruktør via mobil
(se kontaktinfo på www.ry-esport.dk).

Tilmeld dig her eller under aktiviteterne nederst på siden.

Se mere her: www.ry-esport.dk
Facebook: www.facebook.com/RyEsport

Sted

Ry Hallerne
Thorsvej 32A
8680 Ry