Aktiviteter · Oversigt over hjemmesiden

Medlem i RFFI

Hvem kan blive medlem ?
Foreningen, der er åben for alle, optager enkelt personer såvel som holdtilmelding fra f.eks. firmaer, gadeforeninger, pensionistklubber, beboerforeninger, m.m. Har du lyst, er der mulighed for at deltage i en eller flere af vore tilbud i en prøveperiode. Dette betinger blot, at du indmelder dig i Ry Familie og Firma Idræt og derpå aftaler hvilke aktiviteter, du kunne tænke dig at prøve.
Er du interesseret i at støtte vore aktiviteter ved at være passivt medlem, har du også mulighed for dette.

Hvad koster det?
Prisen varierer fra aktivitet til aktivitet, se under aktiviteten.

Skal man være et hold for at deltage ?
NEJ, hvis du kun er dig selv, eller I bare er nogle stykker, så kom alligevel. Ved opstart af aktiviteterne danner vi holdene, eller man aftaler indbyrdes at opstille et hold. Der er altid nogen at spille sammen med.

 

Vedtægter