Aktiviteter · Oversigt over hjemmesiden

Ry eSport er en aktivitet under Ry Familie og Firma Idræt og har som formål at skabe fysiske fællesskaber mellem udøvere af esport i Ry. 

Træningslokalet findes i Ry Hallerne.

Holdene

Der tilbydes træning i CS:GO, League of Legends og Fortnite med begrænsning på 10 deltagere pr. hold. 

Ry eSport's fælles holdnavn er Lakefront Fraggers

Instruktørerne

Ry eSport benytter kun uddannede instruktører. Undtagelsesvist gøres der brug af hjælpetrænere. Konkurrencehold i CS:GO vil forsøge at konkurrere i Danmark på højest mulige niveau.  

Etisk Kodeks

Ry eSport følger Dansk Firmaidræt's Etiske Kodeks for esport i Danmark. Dette ligger også til grund for det regelsæt, som forventes efterlevet af medlemmerne. 

Følg løbende med i nyheder mv. på www.ry-esport.dk.