Aktiviteter · Oversigt over hjemmesiden

Ry-eSport er en aktivitet under Ry Familie og Firma Idræt og har som formål at skabe fysiske fællesskaber mellem udøvere af esport i Ry. 

Træningslokale findes i Ry Hallerne.


Holdene

Der tilbydes træning i CS:GO, League of Legends og Fortnite med begrænsning på 10 deltagere pr. hold. 

Ry eSport's fælles holdnavn er Lakefront Fraggers


Instruktørerne

Ry eSport benytter kun uddannede instruktører, som selv er aktive spillere i Ry eSport. Undtagelsesvis gøres der brug af hjælpetrænere. Instruktører og elitespillere i CS:GO vil forsøge at konkurrere i Danmark på højest mulige niveau.  


Etisk Kodeks

Ry eSport følger Dansk Firmaidræt's Etiske Kodeks for esport i Danmark. Dette ligger også til grund for det regelsæt, som forventes efterlevet af medlemmerne. 

Følg løbende med i nyheder mv. på www.ry-esport.dk.